Kvalitetspolicy

För oss är kvalitet av största vikt. Vi jobbar för att säkerställa en kvalitet på de bildelar som vi utvinner från demonteringen som är av hög standard. Detta leder till att vi kan erbjuda en kvalitet som på många av våra delar är likvärdiga med nytillverkade delar. Vårt arbete med att kvalitetssäkra innehåller bland annat, men är inte begränsat till.

 • Kvalitetssystemet tolkar och tillgodoser de krav som anges i standarden SS-EN ISO 9001:2000 samt lagar, förordningar och myndighetskrav.
 • Ständiga förbättringar är allas angelägenhet.
 • Kvalitetsmål är fastställda av företagsledningen och följs upp kontinuerligt. Dessa omfattar även att uppfylla våra kunders behov, krav och förväntningar.
 • Vårt engagemang används för kundens bästa.
 • Genom information och utbildning utvecklas våra medarbetare kontinuerligt.
 • Vi redovisar öppet vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål.

 

Miljöpolicy

Vi på MärkesDemo i Mönsterås jobbar hårt för att ta vårat ansvar när det kommer till miljöfrågor. Vi lägger stor vikt i att utföra vår bildemontering på ett sätt som har miljön i åtanke. Vi arbetar för återvinning och återanvändning av fordonsdelar. För att främja ständiga förbättringar och en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer har vi fastställt följande punkter.

 • Vi åtar oss att följa relevant lagstiftning och kraven i standarden SS-EN ISO 14001:2004
 • Vi åtar oss att arbeta med ständiga förbättringar för en minskad miljöbelastning och för förebyggande av miljöförorening genom en ökad återanvändning och återvinning av uttjänta och krockskadade fordon.
 • För förverkligande och efterlevnad av denna policy har vi ställt upp lång- och kortsiktiga mål.
 • Vi håller våra kunder, leverantörer och myndigheter informerade om vårt miljöarbete. Genom information och utbildning utvecklar vi våra anställdas ansvar för miljön.
 • Vi redovisar öppet vår miljöpolicy.

Har du några frågor om det arbete vi gör kring miljö eller kvalitet kan du alltid höra av dig till oss genom att maila till info.monsteras@atracco.se eller genom att ringa till vår växel på 0499-490 00. Hos oss ska du kunna vara säker på att din bildemontering kommer att ske på ett miljöriktigt sätt och att kvalitet på de delar du beställer alltid är av hög kvalitet. Du kan också alltid läsa mer om hur vi arbetar här.